Näshulta Brandkår bildades i mitten av 1930-talet. På den tiden var hemorten Hedensö – mitt i Näshulta Socken. Den tidiga brandkåren var – precis som idag – baserat enbart på frivilliga. Den tidiga brandkåren använde sig av gamla militära fordon.

1954 byggdes en ny brandstation i Svalboviken. Då fick brandkåren även sin första fabriksnya bil – en Land Rover. Styrkan fortsatte som frivilligbrandkår fram till 1971, då kåren blev en deltidsstyrka med fyra man i jour. Då blev man även en del av Eskilstuna Räddningstjänst.

1992 beslutades det att deltidsstyrkan skulle läggas ned. 1993 blev beslutet verklighet och man hade redan arbetet fram en verksamhet för att bedriva ett frivilligt brandvärn.

Brandvärnet i Näshulta var ett av de första i landet och har varit förlaga till liknande verksamheter i många andra kommuner.

2006 köptes brandstationen av kommunen och ägs nu av föreningen som driver brandvärnet. Den byggdes även om med hjälp av bidrag från bland annat EU. 

Sedan 2019 finns det även ett skogsbrandvärn i Näshulta. Skogsbrandvärnet består av 15 personer som enbart har grundläggande träning i att hantera skogsbränder och är redo att ingripa vid större, katastrofliknande bränder.

Näshulta Brandkår har deltagit som stöd i flera större bränder, bland annat i Sala 2014 samt Ljusdal 2018.